تقویم دوره ها

تاریخ شروع سمینارتاریخ اتمام سمینارعنواناطلاعات سمینار
pdf سخنرانان 
1394/12/15 1394/12/15  اولین سمینار بررسی ابعاداسناد خزانه  در بازار سرمایه ایران 

 

اسناد خزانه

جناب آقای خزلی

pdfجناب خرازی

 جناب آقای جمالی

pdfجمالی

 جناب آقای توکلی

pdfتوکلی

logo-samandehi