سازمان ها و نهادها

سازمان بورس بورس فرا بورس 1شرکت سپرده گذاری اوراق بهادارکانون نهاد های سرمایه گذاریانجمن مالی

بین المللی

winer avnerscop kpmg خالیخالی

بازار پول

باتنک کشاروزی بانک آینده بانک سرمایه خالی خالی خالی

بازار سرمایه

تامین سرمایه امین کارگزاری کشاورزی کارگزاری بورس آثل

آینده

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تدبیر گر سرمایه
کارگزاری فیروز آسیا کارگزاری امین آوید کارگزاری بهمن کارگزاری پاسارگاد دی

آرمان آتی

کارگزاری سمگا بانک انصار بانک صادرات سی ولکس کارگزاری پگاه پاداش سرمایه
تمدن sahra خالی خالی خالی  خالی

دانشگاه ها

دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه خوارزمی دانشگاه علامه  دانشگاه تهران   دانشگاه شریعتی دانشگاه شریف  

دانشگاه امیر کبیر

دانشگاه الزهرا

 

دانشگاه خواجه نصیر ازاد2
      
  

سایرین

سایپا شرکت پتروشیمی

ariya solar

 

سایپا آذین

ارتباط فردا

 

سازمان آبو فاضلاب استان یزد

گوهران

  

بیات رایان

آپ

 

رایان هم افزا