سازمان ها و نهادها

سازمان بورس بورس فرا بورس 1   شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار  کانون نهاد های سرمایه گذاری  انجمن مالی  

بازار پول

 باتنک کشاروزی  بانک آینده  بانک سرمایه  خالی   خالی  خالی

بازار سرمایه

تامین سرمایه امین کارگزاری کشاورزی کارگزاری بورس آثل

آینده

کارگزاری اردیبهشت ایرانیانتدبیر گر سرمایه
کارگزاری فیروز آسیا کارگزاری امین آوید کارگزاری بهمن کارگزاری پاسارگاد دی

آرمان آتی

کارگزاری سمگا بانک انصار بانک صادرات سی ولکس کارگزاری پگاه پاداش سرمایه

دانشگاه ها

دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه خوارزمی دانشگاه علامه  دانشگاه تهران   دانشگاه شریعتی دانشگاه شریف  

دانشگاه امیر کبیر

دانشگاه الزهرا

 

دانشگاه خواجه نصیر ازاد2
      
  

سایرین

سایپا شرکت پتروشیمی ariya solar ارتباط فردا  

گوهران

آپ

 

رایان هم افزا