موسسین

 

 

 مظاهری  خزلی  سنگینیان  خدارحمی  عبداللهی
دکتر طهماسب مظاهریدکتر حسین خزلی(خرازی) دکتر علی سنگینیان دکتر بهروز خدارحمی دکتر محسن عبدالهی 
 دارابی  شمس  هاشمی  اسلامی

 مهدی کاظمی

دکتر همایون دارابی  دکتر شهاب الدین شمس دکتر یوسف هاشمیدکترسعید اسلامی بیدگلی مهدی کاظمی 
 چاوشی  نصیری  آذریان  مجید شمس
رمضان پور
دکتر بهنام چاوشیدکتر حسین نصیری  امین آذریان مجیدرضا شمس نیما رمضانپور

 

logo-samandehi