انتقادات و پیشنهادات

ضمن تشکر از شما خواهشمند است نظرات ( انتقاد یا پیشنهاد ) خود را از طریق فرم ذیل با گروه دانش شاخص بازار سرمایه در میان بگذارید.