اخبار

معرفی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه

معرفی آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
با توجه به این که براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و

  

 

معرفی گواهینامه اصول بازار سرمایه

کاربرد گواهینامه:
       سمت مدیر سرمایه گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری

پیش‌نیاز:
مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد.
حدنصاب قبولی:
حدنصاب هر درس برابر است با یکی از موارد زیر:
نصف میانگین نمرات آن درس در صورتی که نصف میانگین نمرات بین 20 تا 35 درصد باشد؛
35 درصد در صورتی که نصف میانگین نمرات آن درس بیش از 35درصد باشد؛
20 درصد در صورتی که نصف میانگین نمرات آن درس کمتر از 20 درصد باشد.
حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار (پس از حذف پنج درصد بیشترین و پنج درصد کمترین نمرات) یا 50 درصد هر کدام کمتر باشد.
تعداد پرسش‌ها: 170 پرسش
مدت زمان آزمون: 210 دقیقه
معافیت‌ها:
دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده‌باشند، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهی‌نامة اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

معرفی گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

کاربرد گواهینامه:

سمت مدیریت در نهادهای بازار سرمایه اعم از نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام

پیش‌نیاز:
1- گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه
2- مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد، در تمامی رشته‌های تحصیلی.
حدنصاب قبولی:
1- حدنصاب هر درس برابر است با یکی از موارد زیر:
- نصف میانگین نمرات آن درس در صورتی که نصف میانگین نمرات بین 20 تا 35درصد باشد؛
- 35 درصد در صورتی که نصف میانگین نمرات آن درس بیش از 35درصد باشد؛
- 20 درصد در صورتی که نصف میانگین نمرات آن درس کمتر از 20 درصد باشد.
2- حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار (پس از حذف پنج درصد بیشترین و پنج درصد کمترین نمرات) یا 50 درصد هر کدام کمتر باشد.
تعداد پرسش‌ها: 180 پرسش        
مدت زمان آزمون: 225 دقیقه
معافیت‌ها:
1-دارندگان مدرک دکترا یا معادل در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل 5 مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا یک کتاب در زمینه مالی و 3 مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا دو کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده‌باشند، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
2-دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
3-دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

معرفی گواهینامه معامله گری بازار سرمایه

کاربرد گواهینامه :

 سمت معامله­ گری در شرکت های کارگزاری

پیش‌نیاز:
افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رشته های مرتبط از قبیل گرایش های مالی رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری و اقتصاد بوده و معدل آن ها بالاتر از 15 باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات و کسب حدنصاب 40 و در خصوص سایر رشته ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات و کسب حدنصاب 40 با پیش نیاز گواهی نامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دوره های آموزشی مربوطه، می توانند به معامله گر شروع به فعالیت نمایند.
حدنصاب قبولی:
حدنصاب مقررات 40درصد
تعداد پرسش‌ها: 60 پرسش      
مدت زمان آزمون: 75 دقیقه

معرفی گواهینامه کارشناس عرضه و پذیرش

کاربرد گواهینامه :      

سمت کارشناس عرضه و پذیرش در شرکت­های دارای مجوز مشاور عرضه یا مشاور پذیرش در بورس کالای ایران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

پیش‌نیاز:
گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه
حدنصاب قبولی:
حدنصاب 50 درصد
تعداد پرسش‌ها: 40 پرسش      
مدت زمان آزمون: 50 دقیقه

معرفی گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار

کاربرد گواهینامه :      

سمت ارزش گذاری اوراق بهادار

پیش‌نیاز:
مدرک تحلیل‌گری بازار سرمایه
حدنصاب قبولی:
حدنصاب هر درس 40 درصد
تعداد پرسش‌ها: 100       
مدت زمان آزمون: 125 دقیقه
معافیت‌ها:
1-دارندگان مدرک CIIA، در صورت دریافت گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.
2-دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم)، در صورت دریافت گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

 

معرفی گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

کاربرد گواهینامه :      

    سمت مدیریت سبد در شرکت های دارای مجوز سبدگردانی

پیش‌نیاز:
مدرک تحلیل‌گری بازار سرمایه
حدنصاب قبولی:
1-    حدنصاب مقررات 50 درصد
2-    حدنصاب مدیریت سبد اوراق بهادار 40 درصد
تعداد پرسش‌ها: 70       
مدت زمان آزمون: 90 دقیقه
معافیت‌ها:
1- دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی‌نامة تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.
2-دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی‌نامة تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

معرفی گواهینامه مدیریت نهاد های بازار سرمایه

کاربرد گواهینامه :            

سمت مدیریت در نهادهای بازار سرمایه اعم از نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام

پیش‌نیاز:

گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه

حدنصاب قبولی:

1- حدنصاب اصول راهبری شرکتی 40 درصد

2- حدنصاب مقررات 50 درصد

تعداد پرسش‌ها: 70 پرسش         

مدت زمان آزمون: 90 دقیقه

۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ۱۱:۲۲

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید