شرایط ثبت نام دوره DBA

1- طول دوره به مدت یکسال می باشد.

2- زمان برگزاری کلاس ها بعد از پیش ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

3-حداقل مدرک مورد نیاز برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، یا کارشناسی به همراه 5 سال سابقه کاری مرتبط می باشد.

4-روز برگزاری دوره هر پنج شنبه می باشد.

5- قبل از شروع دوره از تمامی شرکت کنندگان مصاحبه به عمل می‌آید و فقط کسانی که در مصاحبه پذیرفته شودند می توانند در دروه شرکت کنند.

6-شرایط پرداخت به دو صورت نقدی و اقساطی امکان پذیر است.

 

شرایط ثبت نام دوره MBA

1- طول دوره به مدت یکسال می باشد.

2- زمان برگزاری کلاس ها بعد از پیش ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

3-حداقل مدرک مورد نیاز برای ورود به دوره کارشناسی با سه سال سابقه کاری مرتبط می باشد.

4-روز برگزاری دوره هر پنج شنبه می باشد.

5- قبل از شروع دوره از تمامی شرکت کنندگان مصاحبه به عمل می‌آید و فقط کسانی که در مصاحبه پذیرفته شودند می توانند در دروه شرکت کنند.

6-شرایط پرداخت به دو صورت نقدی و اقساطی امکان پذیر است.