اوراق اجاره

اوراق اجاره ابزاری برای تأمین مالی به پشتوانة دارایی‌های فعلی و یا دارایی‌هایی است که شرکت در آینده تمایل به خرید آن را دارد.

ویژگی‌های مهم این ابزار چیست؟

دورة عمر اوراق بین ۲ تا ۵ سال است؛

  • طی دورة عمر اوراق، اجاره بها به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود؛
  • اصل بدهی در انتهای دوره به صورت یک‌جا بازپرداخت می‌شود؛
  • پرداخت اجاره بها به صورت سه ماهه یا شش ماهه و بدون دورة تنفس است
  • logo-samandehi