اوراق مرابحه

اوراق مرابحه، تأمین منابع مالی از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار به پشتوانة «دارایی‌ها» و «مواد و کالایی» است که شرکت تمایل به خرید آن دارد.

ویژگیهای مهم این ابزار چیست؟

  • دورة عمر اوراق بین ۲ تا ۵ سال است (در مورد انتشار اوراق با پشتوان? مواد و کالا، حداکثر ۲ سال)؛
  •  

  • طی دورة عمر اوراق، فقط سود قطعی اوراق پرداخت می‌شود؛
  •  

  • اصل بدهی در انتهای دوره به صورت یک‌جا بازپرداخت می‌شود؛
  •  

  • پرداخت اقساط بهای دارایی به صورت سه ماهه یا شش ماهه و بدون دورة تنفس است.
  • logo-samandehi