گواهی سپرده

گواهی سپرده روشی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه&#۸۲۰۴های توسعه و نوسازی با توجیه سودآوری، از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار به

واسطة بانک‌هاست.

ویژگیهای مهم این ابزار چیست؟

دورة تأمین مالی از این طریق، ۱ تا ۴ سال است.

  • در طی دورة تأمین مالی، فقط سود اوراق پرداخت می‌شود.
  •  

  • اصل بدهی در انتهای دوره به صورت یک‌جا بازپرداخت خواهد شد.
  •  

  • پرداخت سود علی الحساب به صورت سه ماهه یا شش ماهه و بدون دورة تنفس است
  • logo-samandehi