انواع تالارها

                                                                                             انواع تالارها
پذیرش و معاملات اوراق بهادار در بورس تهران در قالب سه تابلو و بازار اوراق مشارکت انجام می‌شود:
1.  بازار اول شامل تابلوهای اصلی و فرعی- سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی اصلی
2.  بازار دوم- سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی
3.  تابلوی غیررسمی- سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی غیر رسمی
4.  بازار اوراق مشارکت شرکتی و دولتی
تابلوی فرعی مکانی برای پذیرش و فعالیت شرکت‌های کوچک و درحال رشد است. شرکت‌های کوچکی که توانایی برآورده کردن شرایط پذیرش تابلوی اصلی را ندارند در این تابلو پذیرفته می‌شوند و به آن‌ها فرصت داده می‌شود با تامین مالی و رشد فعالیت‌ها به تابلوی اصلی ارتقاء یابند.
تابلوی غیر رسمی از سال 1385 ایجاد شده است. هدف این تابلو اعطای فرصت به شرکت‌هایی است که از شرایط پذیرش در تابلوی فرعی برخوردار نیستند و به همین دلیل در آستانه لغو پذیرش و اخراج از بورس قرار دارند. دوره فعالیت این تابلو که با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده است، موقتی است.

برخی از ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی
1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.
2- شرکت باید سهامی عام باشد.
3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.
4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.
5 – حداقل سرمایه شرکت 10 میلیارد ریال باشد.
6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می‌باشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.
7 – شرکت باید در دو دورة متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.
8– اساسنامة شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیئت پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

برخی از ضوابط ارتقای سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی
1 – شرکت باید دو سال متوالی قبل از پذیرش، در تابلو دوم فعالیت سودآور داشته باشد.
تبصره: چنانچه شرکت قبل از مدت دوسال قابلیت پذیرش در تابلو اصلی را داشته باشد، به‌درخواست شرکت و تصویب هئیت پذیرش، امکان‌پذیر می‌باشد.
2 – میزان سرمایة شرکت از 25 میلیارد ریال کمتر نباشد.
3 – بیش از 70 درصد از سهام شرکت نباید در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. علاوه براین، تا زمانی که نام شرکت در تابلو اول بورس درج می‌باشد بایستی حداقل 1000 سهامدار داشته باشد.
4 – حجم دادوستد و گردش سهام شرکت، در شش ماهة منتهی به تاریخ بررسی در هیئت پذیرش به تشخیص هیئت مذکور، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد.
5– ارتقاء سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی، با تصویب هیئت پذیرش خواهد بود.

برخی از ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تالار فرعی
1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.
2 – شرکت باید سهامی عام باشد.
3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق‌رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچ¬¬گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.
4 – حداقل یک سال از تاریخ  بهره‌برداری یا فعالیت شرکت، حسب مورد، گذشته باشد.
5 – میزان سرمایة شرکت از 5 میلیارد ریال کمتر نباشد.
6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 90 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش، به 85 درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو فرعی درج می‌باشد بایستی حداقل 200 سهامدار داشته باشد.
7 – شرکت باید در آخرین سال مالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد.

logo-samandehi