مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار

                                                                          مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار
7-1- سهولت در تأمین مالی درازمدت طرح‌ها و پروژه‌های آتی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار
7-2- افزایش اعتبار داخلی و خارجی ناشر به دلیل فعالیت در یک بازار قاعده‌مند  و نظارت از سوی بورس و مقام ناظر
7-3- سهولت در تغییر ترکیب سهام‌داری و انتقال مالکیت از جمله جذب سرمایه‌گذار خارجی
7-4- امکان تأمین مالی با هزینه کمتر به دلیل نقدشوندگی بیشتر اوراق بهادار و وجود بازار منظم
7-5- برخورداری از مزایای خاص و اعتباری از قبیل دریافت تسهیلات بانکی و وثیقه‌گذاری اوراق بهادار
7-6- برخورداری ازمعافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون
7-7- شفافیت عملکرد و امکان ارزیابی عملکرد شرکت و مدیران از طریق گزارشگری شفاف و نظارت مداوم
7-8- امکان استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت
7-9- مدیریت حرفه‌ای با توجه به لزوم پاسخگویی به سهامداران

8-  حق پذیرش و حق درج
 به‌منظور بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار شرکت‌ها دربورس، مبلغی تحت عنوان "حق پذیرش" از شرکت  متقاضی  اخذ می‌شود. مطابق مصوبه‌ی 9 خرداد 1386 هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، حق پذیرش هر شرکت در بورس،  دو در هزار سرمایه ثبت شده تا سقف دویست میلیون ریال تعیین شده است.
پس از درج نام هر شرکت در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران، سالانه مبلغی تحت عنوان "حق درج سالانه" از شرکت اخذ می‌شود. طبق مصوبه‌ی هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، حق درج شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، دو در هزار سرمایه ثبت شده تا سقف پنجاه میلیون ریال تعیین شده است.
  8-1- نحوه‌ی پرداخت
 مبالغ یاد شده به حساب جاری سیبا به شماره‌ی 0102919780001 نزد بانک ملی ایران- شعبه بورس، به نام بورس اوراق بهادار تهران قابل پرداخت است.

logo-samandehi